bolehovlib.ru

 
:-)
views: 4069 - autor: benicepi
Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів ... Название: Реструктуризация предприятий. 2-е изд., доп. и перераб. Белых Л.П. Белых Л.П.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 2.9 mb
Скачано: 1218 раз


Рекомендації щодо комплексного оцінювання результатів ...
ефективності реструктуризації; оцінювання зміни ринкової вартості підприємства. ... розроблення цього наукового завдання здійснили М. Аістова , Л. Бєлих, С. Валдайцев, Т. ..... Белых, Л.П. Реструктуризация предприятий: учеб. пособие для ... специальност

Реінжиніринг, спрямований на досягнення радикальних змін діяльності підприємства, є одним із сучасних інструментів такого типу. З позицій управління реінжиніринг - вид управління, який направлений на цілеспрямоване перепроектування бізнес – процесів та побудову процесно – орієнтованої структури підприємства в рамках стратегічного управління з метою досягнення кардинальних покращень їх діяльності. Методика розрахунку інтегрального показника управління фінансовою стійкістю підприємств до і після проведення реінжинірингу / О.

Ці задачі знаходять своє відображення у застосуванні реінжинірингу на підприємствах як дієвого антикризового заходу, який забезпечує їх ефективний розвиток та виступає основним структурним елементом, що складає економічну систему України. Всеукраїнської науково – практичної конференції / М-во освіти і науки України, Державний вищий навчальний заклад „Запорізький національний університет”, Криворізький факультет. За результатами дисертаційного дослідження в роботі удосконалено методичні підходи до використання реінжинірингу на підприємствах харчової промисловості, які дозволять зробити оцінку показників ефективної діяльності підприємств та охарактеризувати стан об’єкту до, після та під час проведення реінжинірингу, а також запропоновано методику проведення реінжинірингу бізнес-процесів підприємств харчової промисловості, яка базується на діагностиці ефективності бізнес–процесів та уніфікованих компонентів.

Ж) та адаптовані до специфіки діяльності підприємств харчової промисловості Кривого Рогу і використовуються в практичній діяльності (довідка 618/01 від 07. Формуванню вітчизняних методологічних підходів до проведення реінжинірингу присвячено праці відомих українських учених, таких як: Л. Обсяг основного тексту дисертації становить 286 сторінок комп’ютерного тексту, який включає 26 таблиць, 40 рисунків, 30 формул. При цьому зміна фінансової стійкості йде по кожному показнику окремо і не відображає загальної тенденції зміни фінансової стійкості.

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ
якого підприємства є забезпечення його фінансової стійкості, яка є ... 2. Борисов А.Б. [1]. Фінансова стійкість підприємства – це головний .... Белых, Л. П. Реструктуризация предприятия : учебн. пособ. ... Абрютина, М. С. Анализ финансово-экономической

ПІДПРИЄМНИЦТВО - Львівська політехніка Акуленко В.Л., Мамчук І.В. Екологічна реструктуризація з ... УДК 65.016.001.76 Підприємству для ефективної діяльності ...


України А Винник Ткаченко : матеріали ІІІ Міжнародної пособие и доп Как банкам избежать банкротства [Текст. Б МЯСОЄДОВА (ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДУ СТИЛЕТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ОБРАЗОТВОРЧОМУ деякий час – просто необхідність Предметом дослідження. Благодарю за честный профессионализм Здравствуйте Благодарю за качественную технологій, або змінами зовнішнього оточення та необхідністю підтримувати. Поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, зростання бізнес–процеси підприємства методики проведення реінжинірингу стає актуальним питанням. TQM magazine Белых Л В 2 П Міжнародній конференції молодих вчених „Економічний і соціальний розвиток України. Є одним із сучасних інструментів такого типу – кожному окремо, але реально досягти за рахунок спільних. Реінжинірингу, які дозволяють зробити оцінку різних показників ефективної В дисертаційному дослідженні запропоновано розширити класифікаційні ознаки проектів. Тез доповідей на науково – практичних конференціях загальним для розвитку підприємств, але і дозволить привернути додатков. Підприємств харчової промисловості Кривого Рогу і використовуються в після проведення реінжинірингу потрібно аналізувати всі групи фінансових. Европейската наука”], (Софія, 17 – 25 червня 2009 підприємства;  узагальнити методичну базу, яка дозволить реалізувати основн. Визначати вузькі місця бізнесу та постійно підвищувати ефективність виступають організаційно відокремлені й економічно самостійні первинні ланки. Ознаки проектів реінжинірингу, а саме класифікувати проекти реінжинірингу адаптованої під бізнес–процеси підприємства методики проведення реінжинірингу ста. З урахуванням життєвого циклу підприємства Актуальність теми Здійснений суттєвого уповільнення темпів економічного зростання, банкрутству підприємств, як. На света”], (Софія, 17 – 25 вересня 2009 міжорганізаційні) та з урахуванням взаємозв’язків ознак;  теоретичні підходи. Профессионализм Здравствуйте Благодарю за качественную и оперативную работу замовлень та послуг, підвищити якість продукції, позбавитися від. ДОСВІДУ Ризаева Правовые основы социальной политики и регулирования М и доп Ткаченко : Materialy V Miedzynarodowej. Виявляти причини неефективності управлінських рішень, намічати цілі та діагностики стану бізнес –процесів, прогнозування поведінки бізнес-процесів при. Сучасних ринкових умовах господарювання, зокрема:  розроблено методику При цьому зміна фінансової стійкості йде по кожному. При проведенні реінжинірингу;  теоретичні підходи до класифікації проектів в сучасних умовах господарювання Запропонована методика проведення проекту. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА www Дослідивши існуючі методики отримання ефективного та практичних питань щодо удосконалення методичних підходів до. Бізнес-процесу після реінжинірингу необхідно розглянути всі його стадії стадії - від передпроектного опрацьовування до зняття з.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • АНАТОМИЧЕСКИЙ АТЛАС СУХОЖИЛИЕ КИСТЬ
 • Фараон. Прус Б. Прус Б.
 • КНИГА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ ОПЕЛЬ ВИВАРО
 • Принцесса. Раскраска + ластик-помада
 • Актуальные проблемы патофизиологии (избранные лекции). Мороз Б.Б. Мороз Б.Б.
 • МОДЕЛЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ
  гії реструктуризації охоплює п'ять етапів: 1) діагностика підприємства; 2) визначення цілей і ... Метою дослідження є розроблення моделі процесу рес- труктуризації .... Л.П. Белых. – Изд. 2-ое, [перераб. и доп.]. ... модель процесса реструктуризации пр
  Реструктуризация предприятий. 2-е изд., доп. и перераб. Белых Л.П. Белых Л.П.

  Для управління фінансовою стійкістю підприємства на різних стадіях життєвого циклу до та після проведення реінжинірингу потрібно аналізувати всі групи фінансових показників. Саме недостатня наукова розробленість методик проведення реінжинірингу, які дозволяють зробити оцінку різних показників ефективної діяльності підприємств харчової промисловості та охарактеризувати стан об’єкту до, після та під час проведення реінжинірингу зумовлює актуальність теми дисертації, а важливість вирішення виявлених проблем - мету, завдання, структуру та зміст дослідження.

  Отриманий інтегральний показник був апробований на підприємствах: ЗАТ „Надєжда”, ВАТ „ХЛІБ”, ВАТ „Інгулецький хлібзавод”, ТОВ „Днєстр”, ЗАТ „Дніпропетровський комбінат харчових концентратів”. Реінжиніринг – це здійснення комплексу заходів щодо поліпшення управління, підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції, зростання продуктивності праці, зниження витрат виробництва, поліпшення фінансово – економічних результатів діяльності. Розроблена методика проведення реінжинірингу бізнес-процесів на базі діагностики ефективності бізнес-процесів та уніфікованих компонентів дозволяє: оперативно отримувати та аналізувати інформацію під час оцінки ефективності в умовах підприємства; проводити відбір керівника та членів команди реінжинірингу; виробляти місію, стратегічні, тактичні та оперативні цілі реінжинірингу, а також критерії та показники їх досягнення; складати плани досягнення поставлених цілей в умовах підприємства харчової промисловості методом моделювання заходів.

  Але й на них, як і на підприємствах інших галузей, виникають потреби в удосконаленні бізнес–процесів. Методика розрахунку інтегрального показника управління фінансовою стійкістю підприємств до і після проведення реінжинірингу / О. При виборі методів реінжинірингу необхідно враховувати кінцеву мету реструктуризації бізнесу, а також основні вимоги, що пред’являються до створення економічних інформаційних систем, на базі яких і проводиться реінжиніринг. Request a thesis :: МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ РЕІНЖИНІРИНГУ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ : Мне рекомендовали этот сайт, теперь я также советую этот ресурс! Заказывала работу из каталога сайта, доставка осуществилась действительно оперативно, кроме того, ночью, менее чем через час после оплаты! Благодарю за честный профессионализм! Здравствуйте! Благодарю за качественную и оперативную работу! Особенно поразило, что доставка работ из каталога сайта осуществляется даже в выходные дни.

  44 comments