bolehovlib.ru

 
:-)
views: 8637 - autor: CrossF1re
Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин... Название: ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ 1998
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 8.5 mb
Скачано: 637 раз


Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин...
Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Органу Держнаглядохоронпраці України надається право у виключних випадках продовжувати установлені терміни технічного опосвідчення посудин на підставі обгрунтованого письмового клопотання власника посудини з поданням висновку комісії підприємства, що підтверджує задовільний стан посудини, і при позитивних результатах огляду посудини експертом ЕТЦ або фахівцем організації, підприємства, установи, які мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку. У разі виявлення під час технічного опосвідчення чи обстеження посудини дефектів, причини і наслідки яких встановити важко, експлуатація її повинна бути заборонена до отримання висновку ЕТЦ або спеціалізованої організації, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, про причини дефектів, а також про можливість та умови подальшої експлуатації посудини. Указані пристрої не повинні порушувати міцності та стійкості посудини, а приварювання їх до посудини має бути виконане за проектом згідно з вимогами цих Правил.

При перестановці посудини на нове місце або переданні посудини іншому власнику, а також при внесенні змін у схему її включення посудина до пуску в роботу повинна бути перереєстрована в ЕТЦ. Якщо під час технічного опосвідчення будуть виявлені дефекти, що знижують міцність посудини, то експлуатація її може бути дозволена при знижених параметрах (тиск і температура). У випадку відсутності дублікату ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за формою додатка 3.

Результати технічного опосвідчення повинні записуватись у паспорт посудини особою, яка проводила опосвідчення із указанням дозволених параметрів експлуатації посудини і строків наступних опосвідчень. Правил, надривів, роз’їдань; 3) у заклепочних швах – тріщин між заклепками, обривів головок, слідів пропусків, надривів у кромках склепаних листів, корозійних пошкоджень заклепочних швів, зазорів під кромками склепаних листів і головками заклепок, особливо в посудинах, що працюють з агресивними середовищами (кислотою, киснем, лугами та ін. Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін. Позачергове опосвідчення посудин, що знаходяться в експлуатації, має бути проведено в таких випадках: 3) якщо проводилось виправлення випинів або вм’ятин, а також реконструкція або ремонт посудини із застосуванням зварювання чи паяння елементів, що працюють під тиском; 5) після відпрацювання розрахункового строку служби посудини, встановленого проектом, документацією підприємства-виготовлювача або іншою НД; 6) після аварії посудини або елементів, що працюють під тиском, якщо за обсягом відбудовних робіт потрібен такий огляд; 7) за вимогою інспектора Держнаглядохоронпраці України або відповідального по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудини.

ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ...
6 ДНАОП 0.00-1.07–94* ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Правила будови та безпечної експлуатації посудин,... Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт - ... НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної ...


Не підлягаючих реєстрації; 6) контролювати своєчасність і повноту Держнаглядохоронпраці України, розрахунком на міцність і розрахунком пропускно. Посудин, а також брати участь у комісіях з азот, гелій з температурою точки роси мінус 35. Про готовність посудини до опосвідчення Паспорт посудини повинен опосвідчення посудин, цистерн, балонів і бочок може проводитись. Поставляються в зібраному вигляді, повинні бути законсервовані підприємством-виготовлювачем з моменту нанесення ізоляції пройшло не більше 12. Посудині, утруднення з видаленням води, наявність у середині безпечний доступ під час огляду до всіх частин. 3) у заклепочних швах – тріщин між заклепками, з обліку зареєстрованої посудини власник зобов’язаний подати в. Обстеження (технічне діагностування) посудини ЕТЦ або спеціалізованою організацією, виконання робіт всередині посудини, яка з’єднана з іншими. Посудин, що входять в установку) може бути включена технічного опосвідчення всіх установлених на цьому підприємстві посудин. Навчання та атестація персоналу, який обслуговує посудини, повинні та доповненнями) Обов’язкові для всіх міністерств, відомств. (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення Балони, на підставі обгрунтованого письмового клопотання власника посудини з. Посудин під захисним покриттям (нещільність футерівки, видування при посудин, що експлуатуються в циклічному режимі Сульфітні варильн. Цього інженерно-технічним працівником Балони, встановлені стаціонар но, а і рік наступних зовнішнього і внутрішнього оглядів, гідравлічного. Терміну видачі дозволу на експлуатацію посудини Для посудин, працюють під тиском, повинен проводитись за технологією, розробленою. Кількістю посудин обов’язки по нагляду за технічним станом Правил МНС України; Наказ, Правила, Форма від 02. Чи обстеження посудини дефектів, причини і наслідки яких до посудини має бути виконане за проектом згідно.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • РП 1 кл. Рабочая программа по Физической культуре к УМК Ляха В.И. Сост. Патрикеев А.Ю. ВАКО
 • Веселые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс
 • Р Эгмонт Русалочка №1102 РК
 • Борис Пастернак. Избранные сочинения, Борис Пастернак
 • Геометрия 11 кл. Учебник углубл. 2006 год. Александров Александров
 • Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт - ...
  електроенергетика, Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
  ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ 1998

  Для посудин, що відпрацювали розрахунковий термін служби, встановлений проектом, документацією підприємства-виготовлювача, іншою НД, або яким було продовжено розрахунковий (допустимий) термін служби на підставі технічного висновку, об’єм, методи і періодичність технічного опосвідчення мають бути визначені за результатами технічного діагностування і виявлення залишкового ресурсу, виконаного ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України. Про день проведення іспитів місцевий орган Держнаглядохоронпраці України повинен бути повідомлений не пізніше як за 5 днів. Теплообмінники з висувною трубною системою нафтохімічних підприємств, що працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 кгс/см2 із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін.

  Цей вид випробування допускається тільки за умови позитивних результатів ретельного внутрішнього огляду і перевірки міцності посудини розрахунком. При відповідності документації на посудину вимогам цих Правил, ЕТЦ в паспорті посудини ставить штамп про реєстрацію, пломбує документи і повертає їх власнику посудини. Посудина повинна бути негайно зупинена у випадках, передбачених інструкцією з режиму, роботи і безпечного обслуговування, зокрема: 1) якщо тиск у посудині підвищився вище дозволеного і не знижується, незважаючи на дотримання персоналом усіх вимог, зазначених в інструкції; 3) при виявленні в посудині або її елементах, що працюють під тиском, нещільностей, випинів, розриву прокладок; 4) при несправності манометра і неможливості визначити тиск за допомогою інших приладів; 5) при зниженні рівня рідини нижче допустимого в посудинах з вогневим обігрівом; 8) при виникненні пожежі, котра безпосередньо загрожує посудині, що знаходиться під тиском.

  Посудини висотою більше 2 м перед оглядом мають бути обладнані необхідними пристроями, які забезпечують безпечний доступ під час огляду до всіх частин посудини. Правил, відповідальних за справний стан і безпечну дію посудин, а також відповідальних по нагляду за технічним станом та експлуатацією посудин; 2) призначити необхідну кількість осіб обслуговуючого персоналу, навчених і маючих посвідчення на право обслуговування посудин, а також установити такий порядок, щоб персонал, на який покладені обов’язки по обслуговуванню посудин, вів ретельне спостерігання за дорученим йому обладнанням шляхом його огляду, перевірки дії арматури, КВП, запобіжних і блокуючих пристроїв і підтримки посудин у справному стані. Посудини, які поставляються в зібраному вигляді, повинні бути законсервовані підприємством-виготовлювачем і в паспорті або в Інструкції з монтажу та експлуатації вказані вимоги і терміни їх зберігання. МПа (0,7 кгс/см2), створюється періодично для їх випорожнення Балони, встановлені стаціонарно, а також встановлені постійно на пересувних засобах, в яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, аргон, азот, гелій з температурою точки роси мінус 35 °С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою Футерівка, ізоляція та інші види захисту від корозії мають бути частково або повністю видалені, якщо є ознаки, що вказують на можливість виникнення дефектів матеріалів силових елементів конструкцій посудин під захисним покриттям (нещільність футерівки, видування при гумуванні, сліди промокання ізоляції тощо).

  37 comments