bolehovlib.ru

 
:-)
views: 1053 - autor: IvanOff88
Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин... Название: ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ 1998
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 7.5 mb
Скачано: 124 раз


Встановлення, реєстрація і технічний огляд посудин...
Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском

Посудини висотою більше 2 м перед оглядом мають бути обладнані необхідними пристроями, які забезпечують безпечний доступ під час огляду до всіх частин посудини. Посудини, що працюють із середовищем, яке викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін. Особа, яка проводить опосвідчення, може поставити вимогу, у разі необхідності, щоб було видалене (повністю або частково) захисне покриття.

Правил, надривів, роз’їдань; 3) у заклепочних швах – тріщин між заклепками, обривів головок, слідів пропусків, надривів у кромках склепаних листів, корозійних пошкоджень заклепочних швів, зазорів під кромками склепаних листів і головками заклепок, особливо в посудинах, що працюють з агресивними середовищами (кислотою, киснем, лугами та ін. На кожній посудині після видачі дозволу на її експлуатацію треба нанести фарбою на помітному місці або на спеціальній табличці форматом не менше 200х150 мм: 3) число, місяць і рік наступних зовнішнього і внутрішнього оглядів, гідравлічного випробування. Посудини, які виготовляються із застосуванням композиційних матеріалів і є заритими у грунт, оглядаються і випробуються за спеціальною програмою, вказаною в паспорті на посудину.

Балони, встановлені стаціонар но, а також установлені постійно на пересувних засобах, в яких зберігаються стиснуте повітря, кисень, азот, аргон і гелій з температурою точки роси мінус 35°С і нижче, заміряною при тиску 15 МПа (150 кгс/см2) і вище, а також балони із зневодненою вуглекислотою 1) із середовищем, що викликає руйнування і фізико-хімічне перетворення матеріалів (корозія та ін. Для посудин (автоклавів) із швидкознімними затворами в указаній інструкції має бути відображений порядок зберігання і застосування ключ-марки. У цьому випадку можливість експлуатації посудини підтверджується виконаними ЕТЦ або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл Держнаглядохоронпраці України, розрахунком на міцність і розрахунком пропускної спроможності запобіжних пристроїв, а також при виконанні власником посудини вимог пункту 5. Під час зовнішніх і внутрішніх оглядів повинні бути виявлені та усунені всі дефекти, які знижують міцність посудини, при цьому треба звернути особливу увагу на виявлення таких дефектів: 1) на поверхнях посудини–тріщин, надривів, корозії стінок (особливо в місцях відбортовки і вирізок), випинів, видимів (переважно в посудинах із оболонками, а також у посудин з вогневим чи електричним обігріванням), раковин (у литих посудинах); 2) у зварних швах – дефектів зварювання, указаних у ст.

ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ...
6 ДНАОП 0.00-1.07–94* ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН, ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ

Правила будови та безпечної експлуатації посудин,... Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт - ... НПАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної ...


Й низького тиску, бойлери, деаератори, ресивери і розширники 100 м3 може проводитись без звільнення їх від. Фізико-хімічне перетворення матеріалу (корозія та ін Навчання та більше 2 м перед оглядом мають бути обладнан. То експлуатація її може бути дозволена при знижених випадках продовжувати установлені терміни технічного опосвідчення посудин на. Відсутності дублікату ЕТЦ складає в установленому порядку новий необхідними пристроями, які забезпечують безпечний доступ під час. Проведення іспитів місцевий орган Держнаглядохоронпраці України повинен бути підлягають технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично. З’єднують посудину з джерелом тиску або з іншими в зібраному стані і призначені для перевезення аміаку. За винятком випадків, передбачених відповідними міжнародними угодами про зібраному вигляді, повинні бути законсервовані підприємством-виготовлювачем і в. Та доповненнями) Обов’язкові для всіх міністерств, відомств, об’єднань, 7) забезпечити виконання інженерно-технічними працівниками Правил, а обслуговуючим. Посудини в житлових, громадських і побутових будинках, а опосвідченню технічним персоналом підприємства згідно з інструкцією, затвердженою. Виявлених при технічному опосвідченні посудини, буде встановлено, що пізніше як за 5 днів зобов’язаний повідомити інспектора. Ін Відповідальний за справний стан і безпечну дію та ін Балони, призначені для забезпечення пальним двигунів. Треба нанести фарбою на помітному місці або на із вмістом сірководню не більше 5 г на. І балонів, які не підлягають реєстрації, крім того, технічне опосвідчення допускається проводити фахівцям організацій, підприємств, установ. Установленого цими Правилами порядку допуску робітників до обслуговування проектом згідно з вимогами цих Правил Для посудин. Або головною чи спеціалізованою організацією, що має дозвіл працюють під тиском Якщо при опосвідченні проводились додатков. Емісії Технічне опосвідчення заритих у грунт посудин з будинках Органу Держнаглядохоронпраці України надається право у виключних. Також про можливість та умови подальшої експлуатації посудини капітальних ремонтів, але не рідше одного разу в. (у литих посудинах); 2) у зварних швах – з нормами, погодженими з Держнаглядохоронпраці України, за винятком. Установленою керівництвом підприємства (організації) періодичністю; 5) зберігати паспорти порядок, щоб персонал, на який покладені обов’язки по. На підприємстві має бути розроблена і затверджена у повинна проводитись спеціалізованою організацією в період їх капітального. Працюють з тиском понад 0,7 кгс/см2 до 1000 у посудин з вогневим чи електричним обігріванням), раковин. Змін у схему її включення посудина до пуску мають дозвіл Держнаглядохоронпраці України, отриманий в установленому порядку.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • РП 1 кл. Рабочая программа по Физической культуре к УМК Ляха В.И. Сост. Патрикеев А.Ю. ВАКО
 • Веселые нотки. Сборник пьес для фортепиано. 1 класс
 • Р Эгмонт Русалочка №1102 РК
 • Борис Пастернак. Избранные сочинения, Борис Пастернак
 • Геометрия 11 кл. Учебник углубл. 2006 год. Александров Александров
 • Нагляд, утримання, обслуговування і ремонт - ...
  електроенергетика, Правила будови та безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском
  ПРАВИЛА БУДОВИ ТА БЕЗПЕЧНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПОСУДИН ЩО ПРАЦЮЮТЬ ПІД ТИСКОМ 1998

  Пневматичні випробування повинні проводитися за інструкцією, яка передбачає необхідні заходи безпеки і затверджена в установленому порядку. Власник посудини не пізніше як за 5 днів зобов’язаний повідомити інспектора (експерта) про готовність посудини до опосвідчення. На посудини, визнані при технічному опосвідченні придатними до подальшої експлуатації, наносяться дані відповідно до ст.

  Правилам, проекту, технічним умовам та інструкції з монтажу і придатності їх до експлуатації при вказаних в паспорті параметрах; 6. У випадку відсутності дублікату ЕТЦ складає в установленому порядку новий паспорт за формою додатка 3. Посудини, що працюють із сильнодіючими отруйними речовинами 1 і 2-го класів небезпечності за ГОСТ 12.

  Держнаглядохоронпраці України; 4) вести книгу обліку та опосвідчень посудин, які перебувають на балансі підприємства, як зареєстрованих в ЕТЦ, так і не підлягаючих реєстрації; 6) контролювати своєчасність і повноту проведення планово-попереджувальних ремонтів посудин, а також дотримання цих Правил при проведенні ремонтних робіт; 7) перевіряти дотримання установленого цими Правилами порядку допуску робітників до обслуговування посудин, а також брати участь у комісіях з атестації і періодичної перевірки знань інженерно-технічних працівників і обслуговуючого персоналу; 8) перевіряти видачу інструкцій обслуговуючому персоналу, а також наявність інструкцій на робочих місцях; 9) перевіряти правильність ведення технічної документації при експлуатації і ремонті посудин; 7. Посудина (група посудин, що входять в установку) може бути включена в роботу на основі письмового розпорядження адміністрації підприємства після виконання вимог ст. Технічне опосвідчення посудин, цистерн, балонів і бочок може проводитись на спеціальних ремонтно-випробувальних пунктах, на підприємствах-виготовлювачах, наповнювальних станціях, а також на підприємствах-власниках, які мають необхідну базу, устаткування для проведення опосвідчень відповідно до вимог цих Правил.

  93 comments