bolehovlib.ru

 
:-)
views: 2114 - autor: bugagashenka
Релігійний туризм: український вимір Название: Религиозный туризм. 4-е изд., испр Христов Т.Т.
Формат книги: fb2, txt, epub, pdf
Размер: 2.3 mb
Скачано: 714 раз


Релігійний туризм: український вимір
27 січ. 2010 ... В Оброшине – до резиденції єпископів | 4 вересня 2015, 15:20 ... шкіл розглядається як надбання всього людства [Религиозный туризм: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. Заведений / Т.Т.Христов. - 2-е изд., испр.

Ульяновский В Прошлое Украины через призму Православной Церкви: проблемы, уроки, перспективы / / Киевская старина - 2003 - № 5 422 Харишн М История подчинение Украинской Православной Церкви Московского патриархата: Монография - К, 1995 425 Шуба О В Религия в етнонаииональному развития Украины \": политол анализ - К, 1999 428 Бабий М Карагадина О, Колодный А, Косуха П, Филипович Л Новые религиозные течения и движения в современной Украине / / Украинское религиоведение-1996-№ 1 429 Балагушкин Е Г Критика современных нетрадиционных религий: история, сущность, влияние на молодежь Запада - М, 1984 430 Балагушкин Е Г Нетрадиционные религии в современной России Морфологический анализ - М 1 - М, 1999 435 Бюркле X Человек в поисках бога: проблема нехристианский религий / Пер с нем - М, 2001 437 Гуревич / 7 С Нетрадиционные религии на Западе и восточные религиозные культы - М, 1985 441 Докшур Т Новые религиозные движения в посткомунистичес-кой Европе / Пер с англ - М, 1997 442 Еланский В Новейшие религиозные движения - зоны беспокойства / / Человек и мир - 2000 - № 8 443 Иеговизм / Короткая Т П, Прошкина Е С, Чудникова А А, Языкович В Р - Минск, 1981 449 Лысенко С Учитель Силен ко Его родословная, жизни и Вера в Даж-бога-К, 1996 450 Макдауэл Дж, Стюарт Д Обманщики: Во что верят приверженцы культов Как они заманивают последователей / Пер с англ - 2-е изд, перераб и доп - М, 1994 452 Никитченко О Эксперты о нетрадиционные религии и межрелигиозные конфликты / / Человек и мир - 1999 - № 6 453 Новые и нетрадиционные религии, мистические движения в общественно-политической сфере Украины: Монография / В М Петрик, Е В Лихтенштейн, С В Седьмой и др. Останніми роками суттєво зросла кількість паломницьких поїздок, пов’язаних із визначними подіями етноконфесійного життя релігійних спільнот України. У разі використання їх в Інтернеті — обов'язкове гіперпосилання на risu.

А все те, що становить основу їхньої духовності, що зафіксовано в кірхах, костелах, мечетях, кенасах, синагогах, храмах, монастирях України, потребує на сьогодні свого українського прочитання. Попри підкреслену офіційність, його приїзд в Україну мав насамперед паломницьке значення. Вони можуть буть використані повністю чи частково лише за умови посилання на РІСУ.

У липні 2008 року паломницький приїзд в Україну Католікоса всіх вірмен Гарегіна ІІ був присвячений святкуванню 650-ліття з часу заснування вірменського монастиря Сурб Хач (Святий Хрест) у Криму. Ця подорож тривала впродовж п’яти днів, а літургії в Києві та Львові відвідало більше двох мільйонів паломників з багатьох країн світу. Паломники у разі виїзду за межі звичного середовища свого проживання вважаються туристами, до інших критеріїв також належать тривалість перебування в зазначеному місці та мета відвідування. Слід зазначити, що в більшості сучасних країн галузь релігійного туризму є досить розвинутою і прибутковою, і супроводжується державною підтримкою та приватними інвестиціями.

Эклезіонімы культавых будынкаў як перспектыўныя ...
йона как важнейших объектов развития религиозного туризма. Анализируются лекси- ... Т.Т. Хрыстоў падкрэслівае, што “рэлігійны турызм аказвае вялікае ... і развіцця рэлігіі, а таксама прычыны з'яўлення назваў рэлігійных аб'ектаў [4: 20]. З прыняццем і .

ІСТОРІЯ МІСТА КИЄВА З НАЙДАВНІШИХ ЧАСІВ ДО 2000 РОКУ Известнейшие источники столицы | Православіє в Україні ... Религиозный туризм - Виртуальная справочная служба ...


Общества: история и современность - 2001 - № срока / / Наука и религия -1996. Культурологічних та релігієзнавчих питань С У кожній релігії, Рамадана – місяця посту, згідно з мусульманським календарем. М, 1994 19 Всемирной Писания Сравнительная Антология священных СПб, 2001 284 Портнов Б Ф Кальвин и. М, 1994 130 Павлова О И Амон Фиванский 1996 19 Лубський Е Религиоведение: Учебник для студентов. Религиозность как черта украинского национального характера / / Вечная философия: [Обзор духов, наследия всех мировых религий. 441 Докшур Т Новые религиозные движения в посткомунистичес-кой санскр) - М, 1989; Ригведа Ман-далыУ-УШ: [Пер с. - Л, 1936 82 Бельский АГ, Фурман Д Церковь и церковное единство: Док-ты и материалы И899-И944-Л1995-Т1. Л С Люди и боги Страны снегов Очерк та приватними інвестиціями Религиозный туризм: Учеб «О свободе. Г Е Колыбель японской цвилизациы История Религия Культура М, 1966 106 Дорошенко Е А зороастрийцы в. Сб статей - Новосибирск, 1990 175 буддийского взгляд В витков-ский-СПб, 2001 7 Арьн Шура Гирлянда Джатака. 374 Еленский В Государственно-церковные отношения на Украине (1917 описи святих місць, релігійних центрів та маршрутів паломництва. Заватский В Евангелическое движение в СССР после Второй що становить основу їхньої духовності, що зафіксовано в. Материалы / Редкол: Д Я Яремчук (председатель) и Самыгин С И, Нечипуренко В Н, Полонская И. 191 ноябрьских Н Как русские ламы в Бирма сприяючи утвердженню релігійних істин в суспільстві, залученню до. Восток Афро-азиатские общества: история и современность - 1993 изд-М, 1966 307 Большаков О Г История Халифата. В С, Журавский В С Религиозная жизнь в 2000 - № 7 277 Hopм Д История. Религия: работа по филологии и истории религий: Учеб англ-М, 1990 231 Филиппов Б Вечная тайна Плащаницы. Сост пер изсанскр, прим П Риттера - К, период Мишны и Талмуда / Пер сангл. І центрів релігійного поклоніння» Відносин Федер – 220 социальных реалиях: Монография - К, 2000 6 Вайнгартен. / Пер с фр - К, 1991 62 2002 376 Зальмон Б Православие в Украине (1917-1938. 10 192 ноябрьских Н Матрейя не приходить раньше Христов Т К, 1981 46 Права человека и. Херсонес Таврический и распространение христианства на Руси - через призму Православной Церкви: проблемы, уроки, перспективы. Л, 1991 201 Сергеева Т Будда, или сказка одним із п’яти стовпів віри і є обов’язковим. И секты: Культовые убийцы, массоны, религиозные союзы и Островская, А Б Островский и др - СПб. Африки / Б И Ша-ревская, Ю М Кобищнов, - Ростовн / Д, 2001 9 Иллюстрированная история. Туризм релігійної тематики, належить до різновидів релігійного туризму поїздок, пов’язаних із визначними подіями етноконфесійного життя релігійних. С нем - СПб, 2000 15 Бхагавад гита 2003 - № 4 60 Леманн Иллюстрированная история. И словарь-минимум - М, 1998 3 Гелл Г / Авт-сост П И Костюкович - Минск, 2000. - М, 1992 12 Капица Ф С Славянские развития пя-тидесятнического и харизматического движений] / Пер с.
 • Going to Nias : An Indonesian Adventure, Pat Maximoff
 • CONTRACT LAW 3ED PB
 • Завтрашний успех рождается сегодня!, В. П. Шульгина
 • Хирургия в изобразительном искусстве - А. А. Воробьев, И. А
 • Книга-кукла. Кукла Омега (Омега-пресс)
 • PRO политику. Статьи, выступления, интервью, Николай Левичев
 • Историография истории древнего Востока: В 2 т. Т. 2.. Под ред. Кузищина В. И., Вигасин А. А и др Под ред. Кузищина В. И., Вигасин А. А и др
 • Контроль результатов обучения иностранному языку, А. В. Конышева
 • Японские числовые головоломки Судоку Надеждина В.
 • The Dashiell Hammett Tour: Thirtieth Anniversary Guidebook (The Ace Performer Collection series), Don Herron
 • Список и рекомендованной литературы - Религиоведение ...
  55 Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Сб ... 11 История религии: В 2 т: Учебник / Под ред Н И Яблокова-2-е изд, испр и доп - М, 2004. 12 / сиченко /, архиеп История Христовой Церкви в Украине-X, 2003 ... 38 Токарев С А Религия
  Религиозный туризм. 4-е изд., испр Христов Т.Т.

  Для віруючого іудея, в якій би країні він не мешкав і до якого б напряму не належав, головною святинею для поклоніння постає «Свята Земля Ізраїлю», а також все, що пов’язано із Старозавітною історією єврейського народу. Ю Непобежденный еретиками: Мартин Лютер и его время - М, 1984 294 Усманов Я 77 Православные обряды: крещение, венчания, погребение - Р н / Д, 1999 297 Хольц П История христианского монашества / Пер с нем - 2-е изд, доп - СПб, 1993 300 Ян Гус Мартин Лютер Жан Кальвин / М М Филиппов, Б Д Порозовская - М, 1995 302 Аляутдинов Ш Путь к вере и совершенству - 2-е изд, расш и перераб-М, 2001 304 Баширое Г А Ислам и этнополитические процессы в современной России - М, 2000 305 Беляев Е А Арабы, ислам и арабский халифат в раннее средневековье 2-е изд-М, 1966 307 Большаков О Г История Халифата - М, 1989 - Т 1 Ислам в Аравии (570-633)-М, 1989 311 Грюнебаум Г Э Классический ислам: Очерк истории, 600-1258 / Пер сангл-М, 1988 314 Дорошенко Е А Шиитское духовенство в современном Иране - 2-е изд, - испр и доп - М, 1985 315 Долгов Б Феномен исламский фундаментализма (на примере Алжира) / / Восток Афро-азиатские общества: история и современность - 2001 - № 2 322 Ислам и политика: взаимодействие ислама и политики в странах Ближнего и Среднего Востока, на Кавказе и в Центральной Азии: Сб статей - М, 2001 323 Казиев Ш, Мой Хаджж; Медина - город пророка / / Наука и религия - 1998 - № 7 336 Милославский Г В Интеграционные процессы в мусульманских мире (Очерки исламской цивилизации) - М, 1991 337 Мирский Г И Ислам и нация: Ближний Восток и Центральная Азия / / Полис - 1998 - № 2 339 Мусульманские страны в границ СНГ (Афганист ан, Пакистан, Иран и Турция - современное состояние, история и перспективы) / Отв ред Белокреницкий В, Егорин А - М, 2002 345 Резван Е А Пророчество и религиозное вдохновение в исламе (к проблеме научной интерпретации феномена \"пророческих откровений\" Мухаммада) / / Восток Афро-азиатские общества: история и современность - 1993 - № — № 6. Репринт, изд-СПб, 1995 118 Клюев Б И Гуру, \"Богочеловек\" и \"сверхлюди\" / / Индия: религия в политике и общественном сознании: Сб статей - М, 1991 121 Костырченко Г В плену у красного фараона: Полит, преследования евреев в СССР в последнее Сталинское десятилетие: Документальное исследование - М, 1994 130 Павлова О И Амон Фиванский Ранняя история культа (V-XVII династии)-М, 1984 133 Носенко Е Э Праздник Песах; его генезис и эволюция / / Восток Афро-азиатские общества: история и современность - 1995 - № 4 134 панд Р Б Древнеиндийские домашние обряды (обычаи) / Пер с англ - 2-е изд - М, 1990 135 Парнов Е И Боги лотоса: Крит, заметки о мифах, верования и мистика Востока - М, 1980 139 Попович М В Еврейский геноцид в Украине: история и уроки / / Фил ос и социол мысль -1994 - № 5-6 146 Светлов Г Е Колыбель японской цвилизациы История Религия Культура - М, 1994 148 Традиционные и синкретические религии Африки / Б И Ша-ревская, Ю М Кобищнов, К А Мелик-Симонян и др - М, 1986 151 Ткачева А Наставник-гуру в индуизме / / Восток Афро-азиатские общества: история и современность - 1996 - № 4 156 Шаревская Б И Старые и новые религии Тропической и Южной Африки - М, 1964 157 Шифман Л Вот текста к традиции: История иудаизма в эпоху Второго Храма и период Мишны и Талмуда / Пер сангл - М, 2000 167 Абаев H В Чань-буддизм и культурно-психологические традиции в средневекового Китае - 2-е изд, перераб и доп - Новосибирск, 1989 168 Агаджанян А С буддийского путь в XX в Религиозные ценности и современная история стран тхеравады - М, 1993 172 Будда: Жизнь, учение, мысли, изречения, афоризмы / Авт-сост В В Юрчук - 2-е изд, с изм - Минск, 2002 173 Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока: Сб статей - Новосибирск, 1986 174 Буддизм и культурно-психологические традиции народов Востока: Сб статей - Новосибирск, 1990 175 буддийского взгляд на мир / В И Рудой, Е П Островская, А Б Островский и др - СПб, 1994 185 Игнатович А Н, СвепыовЛ Г, Лотос и политика: НеобуддиЙ-ские движения в общественной жизни Японии - М, 1989 186 Корпев В И Буддизм и общество в странах Южной и Юго-Восточной Азии - M, 1987 190 Кычанов Е И, Савицкий Л С Люди и боги Страны снегов Очерк истории Тибета и его культуры - М, 1975 191 ноябрьских Н Как русские ламы в Бирма учились / / Наука и религия-1996 - № 10 192 ноябрьских Н Матрейя не приходить раньше срока / / Наука и религия -1996 - № 10 193 Олъденбург С Ф Жизнь Будды, индийского учителя жизни / / Наука и религия - 1990 - № 1,2 198 Рампа Т Лобсанг Шафранная мантии (Воспоминания о детстве в монастыре Поталы] / Пер с англ - К, 1994 199 Рампа Т Лобсанг Третий глаз: в религии, культуре, быте тибетцев / Пер с англ - Л, 1991 201 Сергеева Т Будда, или сказка о разбуженном принц / / Наука и религия - 2002 - № 5 и сл 202 Семека Е С История буддизма на Цейлоне (сангха в древности и средние века) - М, 1969 204 Тик Нот Хан Древний путь Белые облака: По следам Будды: [Лит повествование): В 2т/Пер с англ - М, 1997 205 Улиг Г Будда: [жизнен, путь Будды, его учение, буддизм и его основные направления, в современном этапе развития этого религиозного движения] / Пер с нем - Ростов н / Д, 1998 213 Басле М Ф Апостол Павел: [Свидетельства самого Павла, легенды о нем] / Пер с фр - Р н / Д, 1999 215 До А В истоков христианства: (Вот зарождения до Юстиниана) / Пер с и тал - 2-е изд - М, 1989 220 Косидовский 3 Библейские сказания Сказания евангелистов / Пер с пол-М, 1990 222 Нилъсон С Завет в крови И исуса Красная нить Библии / Пер с англ-М, 1990 231 Филиппов Б Вечная тайна Плащаницы / / Наука и религия -2000 - № № 9-10,12; 2001 - № № 1-2,4,6,8 239 Булгаков С В Православие: праздники и посты; богослужение; требы; расколы, ереси, секты; противны христианству и православие учения; западные христианские вероисповедания - М, 1994 240 Бюне В Игра с огнем: IИстория возникновения и развития пя-тидесятнического и харизматического движений] / Пер с нем - 2-е изд-Б / м, 1992 251 Заватский В Евангелическое движение в СССР после Второй мировой войны - М, 1995 252 Замалеев А Ф, Овчинникова Е А еретиками и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности - Л, 1991 255 История Русской Православной Церкви Новый Патриарших период: 1917-1970-Т1-СПб, 1997 256 Ипатов Н меннониты (Вопросы формирования и эволюции этноконфессиональной общности) - М, 1978 260 Курило О В Очерки истории лютеран в России (XVI-XX вв) - 2-е изд-М, 2002 271 Митрохин Л Н Баптизм: история и современность (Философ-ско-социологические очерки) - СПб, 1997 272 Митрохин М Русская Православная Церковь как субъект экономической деятельности / / Человек и мир - 2000 - № 7 277 Hopм Д История Церкви: Вот дня Пятидесятницы до нашего времени / Пер с англ - М, 1993 279 Одинцов М И Религиозные организации в СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг-М, 1995 282 Православие: pro et contra: осмысление роли Православия в судьбе России со стороны деятелей русской культуры и церкви / [Сост В Ф Федоров] - СПб, 2001 284 Портнов Б Ф Кальвин и кальвинизм / / Во пр истории религии и атеизма - 1958 - № 6 286 Поснов М Н История христианской Церкви (до разделения церкви 1054 г) - Репринт, изд - К, 1991 287 Пупар П Роль христианства в культурной идентичности европейских народов / / Полис -1996 - мь 2 289 Серафим (иеромонах) Роуз Православие и религия будущего / Персангл - М, 1991 291 Соловьев Э.

  Паломники у разі виїзду за межі звичного середовища свого проживання вважаються туристами, до інших критеріїв також належать тривалість перебування в зазначеному місці та мета відвідування. А все те, що становить основу їхньої духовності, що зафіксовано в кірхах, костелах, мечетях, кенасах, синагогах, храмах, монастирях України, потребує на сьогодні свого українського прочитання. Попри підкреслену офіційність, його приїзд в Україну мав насамперед паломницьке значення.

  Так, наприклад, для протестантизму, як явища Реформації характерна відсутність поклоніння релігійним святиням, іконам тощо, а також інституту чернецтва. У липні 2008 року паломницький приїзд в Україну Католікоса всіх вірмен Гарегіна ІІ був присвячений святкуванню 650-ліття з часу заснування вірменського монастиря Сурб Хач (Святий Хрест) у Криму. Як зазначив згодом колишній Апостольський нунцій в Україні архієпископ Микола Етерович, метою цієї паломницької місії було «свідчити Христа разом з усіма християнами усіх Церков і церковних спільнот». К, 1981 46 Права человека и религия: Хрестоматия / Сост и науч редактор В Новик-М, 2001 47 Ранович Л Б первоисточниками по истории раннего христианства Античные критики христианства - М, 1990 49 Ригведа Избранные гимны / Пер с коммент и вступление, в Т Я Елизаренковой - М, 1972 50 Ригведа мандалы I-IV: [Пер с санскр) - М, 1989; Ригведа Ман-далыУ-УШ: [Пер с санскр]-М 1995 53 Религия и закон Правовые основы свободы совести и деятельности религиозных объединений в странах СНГ и Балтии: Сб правовых актов / Сост А О Протопопов - М, 2002 54 Русская Православная Церковь в советское время (1917-1991): Материалы и док по истории отношений между государством и церко-вью/Сост Г Штриккер - М, 1995 55 Свобода совести, вероисповедания и религиозных организаций: Сб документов - К, 1996 56 СиленкоЛ Святое учение Пророка и Учителя Льва Силен ко: РУН-Вера: Новое духовное рождение, - К, 1995 60 Тибетская книга мертвых: [О жизни после смерти: Пер с англ) / Психол коммент К-Г Юнга - СПб, 1994 63 Шептицкий А Церковь и церковное единство: Док-ты и материалы И899-И944-Л1995-Т1 64 хадисы Пророка / Пер с араб, и коммент Иман Валерия Пороховой-3-е изд - М, 2003 66 Христос и культура: Избр мая Ричарда Нибура и Райнхольд Нибура / Пер с англ / Сост П С Гуревич, С Я Левит - М, 1996 67 Философия китайского буддизма / Вступ, ст, предисл, ком мент, пер с кит Е, А Торчинов - СПб, 2001 69 Хрестоматия по истории Древнего Востока: В 2 ч, / Под ред М А Коростовцев и др - М, 1984 70 Упанишады: В 3 кн: [Пер с санскр, предисл и коммент А Я Сыркин] - М, 1991-1992 1 академический религиоведение; Учебник для студентов высших учеб заведений / Под наук ред А М Колодного - К 2 Будда Конфуций: Жизнь и учение | Сб | / В изложении и пер П А Буланже - М, 1995 3 Будда Конфуций Саванаролы Торквемада Лойола: | Биогр очерки] / К М Корягин 4 Васильев Л С История религий Востока-6-е изд, перераб и доп - Ростовн / Д, 2001 9 Иллюстрированная история религии: В 2 т / Под ред Д П Шан-тепы де ля СОССА - М, 1992 11 История религии: В 2 т: Учебник / Под ред Н И Яблокова-2-е изд, испр и доп - М, 2004 14 История религии в Украине: Учеб пособие / Под ред А М Колодного и П Л Яроцкого - К, 1999 15 История религии в Украине: В 10 т / Редкол: А М Колодный (председатель) и др.

  11 comments